Mediyogaterapi

Mediyoga som  terapi

Mediyogaterapi handlar om att förstå grundorsaken till olika hälsobesvär och skapa varaktig förbättring.

Mediyogaterapi är indiviuellt uppbyggd och utgår från de egna behoven. Efter att  mediyogaterapeuten tillsammans med dig gått igenom de grundläggande sakerna som bör beaktas för att att hitta ett lämpligt yogaprogram och meditation kan övningarna börja.

Mediyogaterapi är utan biverkningar, man börjar bearbeta fyskiska och mentala blockeringar. Inga mediciner används utan kroppen är redskapet för terapin.

Meditationen som ingår i terapin jobbar på det omedvetna och rensar bort “gammalt skräp” som man samlat på sig.

Mediyogaterapin fungerar som en livsstilsförändrare. Sakta med små steg får man inskikten till förändringarna och till den väg man själv vill gå för att skapa balans, hälsa och för att må bra.

Mediyoga är som mat, man behöver fylla på kontinuerligt för att effekterna skall hålla i sig.

Terapiformen bygger på Mediyoga som är testad i svensk forskning sedan 1998, med dokumenterad effekt på bl.a oro, ångest, sömnstörningar, ryggbesvär, smärta och högt blodtryck.