Medijooga terapiamuodossa

Medijoogaterapian lähestymistapa on ymmärrys perussyistä eri terveysongelmiin, jonka tuloksena saavutetaan edistynyt kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Medijoogaterapiahoidon suunnittelu ja toteutus alkaa yksilön omista tarpeista. Medijoogaterapeutti käy yhdessä asiakkaan kanssa läpi perusasiat, joita huomioiden löydetään sopivat harjoitukset ja meditaatio. 

Medijoogaterapia ei aiheuta sivuvaikutuksia. Medijoogan avulla käsitellään fyysisiä ja henkisiä tukoksia. Mitään lääkkeitä ei käytetä, vaan oma keho on parantumisen väline. Terapia sisältää meditaatiota, joka käsittelee alitajuntaan työnnetyt asiat.

Medijoogaterapia voidaan käyttää elämänmuutoksen tukena. Hitaasti pienin askelin kohti muutoksia, luodaan tasapainoa, terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Medijooga on kuin ravinto, jota täytyy säännöllisesti lisätä jotta positiiviset vaikutukset säilyvät.

Terapiamuoto on kehitetty medijooga tutkimusten avulla toimimaan mm

  • selän ja muun kiputilan hoitoon 
  • sepelvaltimosairauksien tukevana hoitona 
  • ärtyneen suoliston ja astman hoitoon
  • stressin hallintaan 
  • univaikeuksien, uupumuksen, masennuksen, ahdistuksen ja levottomuuden hoitoon jne.