Ayurveda

  • määrittää ihmiskehon ominaisuuksien kolme tyyppiä; Vata, Pitta ja Kapha.
  • jakaa maailmankaikkeuden kolmeen periaatteeseen; liike, muutos ja vakaus.

Vata, Pitta ja Kapha ovat kaikkien ihmisten luonteessa. Sairaudet ja niiden parantavat keinot sisältävät nämä ominaisuudet. Meidän sisäelimemme ja kehomme toiminnot ovat yhteydessä näihin kehon perustyyppeihin, eli Dosheihin.

Doshat ovat yhteydessä viiteen elementtiin luonnossamme; avaruus, ilma, tuli, vesi ja maa.

  • Vata on yhteydessä avaruuteen ja ilmaan
  • Pitta on yhteydessä tuleen ja pieneen määrään vettä
  • Kapha on yhteydessä maahan ja veteen

Vata, Pitta ja Kapha ohjaavat kehon ja mielen eri alueita. Voimme kutsua niitä doshien taloiksi.

  • Vatan talossa keskeistä on hengitys, verenkierto, lihasliikkeet jne.
  • Pittan talossa keskeistä on muuttumisen ja tulen elementit, ruoansulatus ja aineenvaihdunta, älyllinen ajattelu jne.
  • Kaphan talossa keskeistä ovat kehossa ja mielessä tapahtuvat asiat; vakaus, yhteenkuuluvuus, voitelu, nivelsiteet, nivelnesteet, sinnikkyys, limakalvot, immuunijärjestelmä jne.

Jokaisessa ihmisessä kaikki kolme kehontyyppiä (doshat) löytyy eri vahvuudella. 

Kun doshat ovat tasapainossa toisiinsa ne toimivat oman kehon tasapainottajana. Epätasapainossa jokin doshista valloittaa toisen doshan taloa. 

Kun näin tapahtuu, voimme tasapainottaa niitä eri menetelmillä; asenteella, tottumuksilla, ravinnolla ja aktiviteeteillä, joogalla ja meditaatiolla.

Tällöin kehon ja mielen tasapaino tasoittuu.