Ge din vän en vändagsgåva 14.2.

Jag erbjuder ett härligt yogapass för ryggen. 

Passets längd är 20 minuter och är aktivt för mottagaren via given länk 14.2–28.2. Passet ökar ryggens flexibilitet (länd-, mellanrygg och axlar/skuldror). Övningarna sker sittande på stol. 

Så här gör du:

  1. Meddela mottagarens e-postadress på info@medamiyoga.fi
  2. Du får ett svars e-post med betalningsförbindelse uppgifter. Pris 10 €. Passet är aktivt 14–28.2
  3. Mottagaren får din hälsning med yogapasset på vändgen 14.2 per given e-postadress.