Mediyogaterapi

Yoga som terapi -mediyoga

Mediyogaterapeut och lärare Ann-Mari Backman erbjuder
Individuella sessioner i Mediyogaterapi

Mediyoga är genom forskning sedan 1998 en etablerad terapiform. Det är en mjuk  yogaform där medvetenhet är i fokus. Yogaformen har fått inspiration från både kundaliniyogan och från den holistiska österländska medicinen ayurveda.
Forskningsresultaten visar positiv effekt på bland annat oro, stress, ångest, depression, sömnstörningar, ryggbesvär, smärta och blodtrycksjukdom. Mediyoga terapi ger verktyg att identifiera grundorsaken till hälsobesvär genom individuella övningar och möjliggör betydande förändring i hälsotillståndet.

Individuell konsultation, första besöket  90 min, därpåföljande besöken 60 minuter (4 besök)

Genom en diskussion med fokus på dig går vi igenom dina behov
På basen av en helhetsbedömning får du program med andningstekniker, yogaövningar och meditation. Under det första besöket går vi noggrant igenom hela programmet. Därefter följer 3 besök då vi utför hela programmet tillsammans. Mellan besöken utför  du på egenhand  endera hela programmet eller valda delar av programmet, helt enligt dina behov.

Efter avslutad kurs har du verktyg som du kan använda för att förbättra din hälsa och ditt välmående.

För dig som genomgått kursen kan boka en uppföljingsgång till rabbatterat pris.

 

Kostnad   180€

Boka en Session! 050-5566 420 eller ambackman62@gmail.fi
Plats Harskramlegränden 4 B, 20900 Åbo

 

Ann-Mari Backman Hathayoga lärare Suomen Joogaliitto 2012-2018
Mediyogaterapeut Mediyogainstitut Sverige 2017-2018 Mediyoganstruktör Mediyogainstitut Sverige 2014-2015

Sjukskötare 1985, Hälsovårdare 1989, Företagshälsovårdare 2004

Företagsledare inom äldreomsorgen 1994-