Ayurveda

Ayurveda är en indisk hälsolära med mångtusenårig historia. Kunskapen överfördes från generation till generation via berättelser. Bevarade texter finns från ca 300-400 f. Kr. Det mest centrala i den ayurvediska läran är vår grundkonstitution, våra tre doshor, vata, pitta och kapha.

Det är också ett sätt att dela upp allt i universum i  tre grundprinciper; rörelse, förändring och stabilitet.

Vata, pitta och kapha finns i varje människas natur. Alla sjukdomar, men också allt som botar har dessa tre kvaliteér.

Inre organ och funktioner i kroppen och vårt psyke kan härledas till de tre doshorna (kroppskonstitutionerna).

Varje människa har en unik kombination av de tre doshorna. När dessa är i balans mår vi bra. 

Varje dosha är kopplad till element i naturen, rymd, luft eld vatten och jord.

  • Vata står i relation till rymd och luft
  • Pitta står i relation till eld och lite vatten
  • Kapha står i relation till jord och vatten.

Vata, Pitta och Kapha styr kroppens och sinnets olika områden. Vi kan kalla dem för doshornas hus.

  • I Vatas hus regerar andning, blodcirkulation, muskelrörelser mm
  • I Pittas hus regerar förändringens och eldens element, ss matsmältning, ämnesomsättning, intellektet mm
  • I Kaphas hus regerar allt som händer i kroppen och sinnet; Stabilitet, samhörighet, smörjning, ledband, slemhinnor, immunförsvar och envishet mm

I alla människor finns alla tre kroppskonstitutioner(doshor).  När doshorna är i inbördes balans är kropp och sinne i balans. I obalans har någon av doshorna invaderat den andra doshans hus.

När så sker kan vi balansera doshorna med olika metoder;

Attityder, vanor, näringsintag , aktiviter, yoga och meditation.

Via dessa metoder återfår kroppen och sinnet balansen.

Medvetenheten om vilken inbördes placering av doshor vi har i grundskonstitutionen, gör att vi kan använda den insikten som en styrka i vardagen.