Ayurveda

Ayurveda är en indisk hälsolära med en mångtusenårig historia. Kunskapen överfördes från generation till generation via berättelser. De bevarade texterna finns från ungefär 300-400 f. Kr. Det mest centrala i den ayurvediska läran är vår grundkonstitution, våra tre doshor, vata, pitta och kapha.

Det är också ett sätt att dela upp allt i universum i  tre grundprinciper; rörelse, förändring och stabilitet.

Vata, pitta och kapha finns i varje människas natur. Alla sjukdomar, allt som botar har dessa tre kvaliteér.

Inre organ och funktioner i kroppen och vårt psyke kan härledas till de tre doshorna (kroppskonstitutionerna).

Varje människa har en unik kombination av de tre doshorna. När dessa är balans mår vi bra. 

Varje dosha är kopplat till element i naturen, rymd, luft eld vatten och jord.

  • Vata står i relation till rymd och luft
  • Pitta står i relation till eld och lite vatten
  • Kapha står i relation till jord och vatten.

Vata, Pitta och Kapha styr kroppens och sinnets olika områden. Vi kan kalla dem för doshornas hus.

  • I Vatas hus regerar andning, blodcirkulation, muskelrörelser mm
  • I Pittas hus regerar förändringens och eldens element, ss matsmältningen, ämnesomsättning, intellektet mm
  • I Kaphas hus regerar allt som händer i kroppen och sinnet; Stabilitet, samhörighet, smörjning, ledband, slemhinnor, immunförsvar och envishet mm

I alla människor finns alla tre kroppskonstitutioner(doshor).  När doshorna är i inbördes balans är kropp och sinne i balans. I obalans har någon av doshorna invaderat den andra doshans hus.

Då så händer kan vi balansera doshorna med olika metoder;

Attityder, vanor, näringsintag , aktiviter, yoga och meditation.

På så sätt återfår kroppen och sinnet balansen.

Medvetenheten om vilken inbördes placering  doshor vi har i grundskonstitutionen gör att vi kan använda den insikten som en styrka i vardagen.