Allmänt om yoga

Yoga växer i popularitet över hela världen. I väst erbjuder yogan som en form av gymnastik, fysiska kraftfylla övningar men också som stresshandering och meditation.

Ursprungligen är yoga en avancerad andlig disciplin som handlar om medvetenhet. Den strävar att väcka oss människor till insikt om vad/vilka vi egentligen är och om vad som är meningen med livet.

Yoga i olika skolor innefattar andingstekniker, mantran fysiska övningar och meditation.

Ann-Mari